MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NAWET DO 90%

SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE

 

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminu UDT oraz uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznych do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP

 

Cel edukacyjny :
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnej wiedzy na temat instalacji PV oraz montażu systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i dedykowanego oprogramowania. Kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto, celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń i systemów elektroenergetycznych do 1 kV z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć praktycznych zwanych poligonem uczestnik pod nadzorem trenera będzie mógł wykonać montaż modułów i falownika, wykonać prawidłową instalację elektryczną z zabezpieczeniami oraz zaprogramować inwerter do pracy. Wykład z szkoleniem elektroenergetycznym do 1kV w celu przystąpienia do egzaminu państwowego.

W wyniku ukończenia kursu uczestnicy nabędą następujące kompetencje:
 
wiedzy technicznej dotyczącej systemów PV, umiejętność pracy zespołowej przy montażach instalacji, możliwości zastosowania produktów montażowych dostępnych na rynku, poznają metody prawidłowego obliczania instalacji z zastosowaniem różnego rodzaju paneli i inwerterów, prawidłowości ich połączeń i programowania oraz unikania zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem zestawu fotowoltaicznego. Nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury, etyki i bhp pracy obowiązującej w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem.

Ramowy program szkolenia
Dzień pierwszy:

 

MODUŁ 1. FOTOWOLTAIKA – Informacje ogólne wprowadzające – Teoria
Podstawy stosowania systemów PV:
– korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej;
– wpływ na środowisko; mechanizmy wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii
– (taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty).

Zagadnienia prawne i opcje finansowania:

– Ustawa Prawo Budowlane: 
– Ustawa Prawo Energetyczne; obowiązujące normy i rozporządzenia; opcje finansowania instalacji fotowoltaicznych; fundusze unijne.

 

MODUŁ 2. FOTOWOLTAIKA – Informacje techniczne i produktowe – Teoria

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:
– konwersja energii słonecznej na elektryczną; budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego
– typy ogniw fotowoltaicznych
– wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa.
– Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania.

Zasady doboru systemów PV:
– budowa systemów; typy systemów; typy inwerterów; metody magazynowania wytworzonej energii

 

MODUŁ 3. FOTOWOLTAIKA – zasady, możliwości i rodzaje montażu– Teoria
 – ustalenie harmonogramu prac; prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania
 – prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania
– montaż modułów

 

Moduł 4. FOTOWOLTAIKA – zabezpieczenia i błędy w instalacjach PV
– instalacje PV na obiektach z instalacją odgromową oraz błędy projektowe i wykonawcze instalacji PV
– badania i analizy stanów awaryjnych instalacji fotowoltaicznych
– przeglądy i konserwacje urządzeń i sterowania pracą instalacji
– pomiary kontrolne w trakcie eksploatacji

 

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DNIA DZISIEJSZEGO

 

Dzień drugi:

MODUŁ 1. FOTOWOLTAIKA – zasady pracy w oparciu o bhp i ppoż – Teoria i Praktyka
– Podstawy bhp przy pracach instalacji systemów PV 
– Zagrożenia ppoż. w instalacjach PV  

 

MODUŁ 2. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – elektryczna strona mocy
Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:

– Montaż zabezpieczeń elektrycznych w instalacjach PV         
– typy i zasadność zastosowania aparatury modułowej i przewodów     
– wpływ różnych czynników na sprawność instalacji elektrycznej

 

MODUŁ 3. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – moduły PV
– Prawidłowe zastosowanie i użycie systemów montażowych i konstrukcyjnych w instalacjach PV w oparciu o rodzaje dachów.     
– Montaż modułów na dachu skośnym blachodachówka i dachówka oraz dach płaski
– Podłączenie modułów

 

MODUŁ 4. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – inwertery         
– Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania
– Podłączenie elektryczne do modułów – po stronie DC i AC
– Prawidłowe uruchomienie inwertera
– Programowanie inwerterów w oparciu na rodzaje

 

MODUŁ 4. KURS I SZKOLENIE ELEKTROENERGETYCZNE DO 1KV ( SEP )
– Szkolenie energetyczne zajęcia teoretyczne
– Egzamin elektryczny państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną

 
HARMONOGRAM SZKOLEŃ GIOSAN SC – 2020

Rodzaj szkolenia

Egzamin  SEP

Mesiąc

Mozliwość dofinansowanie

liczba dni

Data szkolenia

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT -teoria i praktyka.

Nie

Wrzesień

Tak

2

03-04.09.2020

11-12 .09.2020

17-18.09.2020

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT oraz uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP.

Tak

Wrzesień

Tak

2

03-04.09.2020

11-12 .09.2020

17-18.09.2020

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT i projektowaniem systemów PV.

Nie

Wrzesień

Tak

3

03-05.09.2020

 

17-19.09.2020

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT i uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP oraz projektowaniem systemów PV.

Tak

Wrzesień

Tak

3

03-05.09.2020

 

17-19.09.2020

Szkolenie Sprzedaż systemów fotowoltaicznych

Nie

Wrzesień

Tak

2

03-04.09.2020

11-12 .09.2020

17-18.09.2020

Szkolenie Sprzedaż systemów fotowoltaicznych z uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP oraz

Tak

Wrzesień

Tak

2

03-04.09.2020

11-12 .09.2020

17-18.09.2020

           

Rodzaj szkolenia

Egzamin  SEP

Mesiąc

Mozliwość dofinansowanie

liczba dni

Data szkolenia

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT -teoria i praktyka.

Nie

Październik

Tak

2

01-02.10.2020

15-16.10.2020

29-30.10.2020

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT oraz uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP.

Tak

Październik

Tak

2

01-02.10.2020

15-16.10.2020

29-30.10.2020

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT i projektowaniem systemów PV.

Nie

Październik

Tak

3

01-03.10.2020

15-17.10.2020

29-31.10.2020

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminem UDT i uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP oraz projektowaniem systemów PV.

Tak

Październik

Tak

3

01-03.10.2020

15-17.10.2020

29-31.10.2020

Szkolenie Sprzedaż systemów fotowoltaicznych

Nie

Październik

Tak

2

01-02.10.2020

15-16.10.2020

29-30.10.2020

Szkolenie Sprzedaż systemów fotowoltaicznych z uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi do 1KV zakończony egzaminem państwowym SEP oraz

Tak

Październik

Tak

2

01-02.10.2020

15-16.10.2020

29-30.10.2020

KADRA SZKOLENIOWA

DR Maciej Juźwik

Polska Akademia Nauk
ekspert do sprav PV

116797077-334138787756507-5175678840351107859-n-240x320

Sebastian Byczyński

Instalator Giosan SC
Specjalista
praktyk ds systemów PV

Maciej Plamowski

Prezes Giosan SC
Trener wykładowca

Mikołaj Świerczek

CEO Giosan SC
Trener wykładowca