Kredyty przeznaczone na zakup paneli fotowoltaicznych

W niektórych bankach istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych kredytów na zakup paneli fotowoltaicznych czy ogólnie rzecz ujmując – z kredytów na realizację inwestycji w celach ekologicznych.

W zależności od polityki kredytowej banków wytyczne dla kredytobiorców mogą być nieco inne.

BOŚ dofinansowanie

Jednym z banków, które mają w ofercie kredyt na inwestycje związane z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł, jest Bank Ochrony Środowiska.Kredyt na fotowoltaikę udzielany jest w tej instytucji w ramach ekokredytu na fotowoltaikę. Jego RRSO wynosi zaledwie 5,29 proc. Najważniejsze parametry tego zobowiązania przedstawiają się następująco:

  • kredyt złotowy,
  • maksymalna kwota kredytu – 75 000 zł,
  • kredyt do 100 proc. wartości inwestycji,
  • okres kredytowania do 10 lat,
  • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy,
  • preferencyjne warunki finansowania – bank pobiera za udzielenie ekokredytu tylko 1 proc. prowizji, a marża bankowa może wynosić już od 3,11 proc.

W przypadku BOŚ kredyt na fotowoltaikę udzielany jest na zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych, nie dotyczy zaś urządzeń, których nabycie było finansowane pożyczką z dofinansowaniem z WFOŚiGW lub NFOŚiGW. Kredyt może objąć całkowite koszty inwestycji, tj.:

  • koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych,
  • prowizję przygotowawczą,
  • składki ubezpieczenia instalacji lub nieruchomości.

Kredyt udzielany jest obecnie w ramach promocji „Energia ze Słońca”, 

która trwa od 3 lutego 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku