Program „Mój Prąd” na sfinansowanie kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej

Program „Mój Prąd” został zapowiedziany w Polsce 23 lipca 2019 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. W jego ramach każdy właściciel nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na uzyskanie dotacji bezzwrotnej w kwocie 5000 zł dla postawionej instalacji. Wzięcie udziału w programie „Mój prąd” opiera się na kilku zasadach:

  • wysokość dotacji – 5000 zł,
  • dotacja bezzwrotna,
  • dotacja przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych,
  • maksymalna wielkość instalacji 10 kWp.

Organem zarządzającym programem „Mój Prąd” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego całkowity budżet wynosi zaś 1 mld zł, czyli może z niego skorzystać około 200 000 rodzin. Właściwie pomoc rządowa w niniejszym programie oferuje zwrot do 50 proc. kosztów założenia instalacji fotowoltaicznej, ale do maksymalnej kwoty wspominanych 5 tys. zł.

 

Program „Czyste Powietrze” na sfinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kieruje również do gospodarstw domowych program „Czyste Powietrze”, polegający na dofinansowaniu zakupu paneli fotowoltaicznych w kwocie od 7 do 53 tys. zł.Z takiej dotacji skorzystać mogą zarówno gospodarstwa domowe w formie domów jednorodzinnych, jak i lokale mieszkalne, o ile mają wyodrębnioną księgę wieczystą nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki udzielana na instalację fotowoltaiczną w programie „Czyste Powietrze” jest wyliczana na podstawie dochodów uzyskiwanych przez dane gospodarstwo domowe.Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z wszystkich nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.Wnioski o pożyczki w ramach tego programu należy kierować do wojewódzkiego FOŚiGW w terminie od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku. „Czyste Powietrze” jest programem, w którym w 100 proc. dofinansowane mają zostać koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, ale wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.Maksymalny okres finansowania takiej pożyczki to 15 lat. Ma ona preferencyjne oprocentowanie, które wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

 

Program „Prosument 2” na sfinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że realizuje jeszcze program „Prosument 2”, który ma na celu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.W ramach tego programu polscy beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.Program ma budżet w wysokości 800 mln zł i będzie realizowany w latach 2014–2022, z możliwością zawierania umów pożyczek lub umów kredytowych wraz z dotacją do 2020 roku. Wśród głównych zasad udzielania dofinansowania na fotowoltaikę z programu „Prosument 2” wymienić należy:

  • dotację w wysokości 15 lub 30 proc. dofinansowania,
  • oprocentowanie pożyczki lub kredytu na poziomie zaledwie 1 proc. w skali roku,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką lub kredytem całej inwestycji wynoszący 15 lat.

 

Inne programy

Możliwości uzyskania dofinansowania, dotacji i preferencyjnych pożyczek na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych wraz z pełnym oprzyrządowaniem nie kończą się na programach realizowanych na szczeblu rządowym. W poszczególnych województwach w Polsce podejmowane są inicjatywy regionalne, które również mogą być wsparciem finansowym dla osób planujących skorzystać z energii elektrycznej wytwarzanej z promieniowania słonecznego.W województwie dolnośląskim można skorzystać z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, na który przeznaczono budżet w wysokości 392 mln euro. Dotacje będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, z kolei osoby fizyczne nie mogą tego zrobić bezpośrednio, ale jedynie w formie grantów.Natomiast w województwie opolskim można skorzystać z programu dofinansowania projektów fotowoltaicznych w ramach działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dużym ułatwieniem finansowym dla osób inwestujących w panele fotowoltaiczne jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.Od 1 stycznia 2019 roku na mocy odpowiedniej ustawy można już odliczać od podatku kwoty wydane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wśród wykazu materiałów, urządzeń i usług objętych rozporządzeniem znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługa montażu instalacji fotowoltaicznej.Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł, obejmuje ono zaś koszt paneli, falownika, podłączenia i robocizny. Jeśli kwota odliczenia w danej deklaracji podatkowej nie zostanie pokryta w rocznym dochodzie podatnika, będzie mógł on resztę z niej odliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych PIT aż do 6 lat.Odliczeniu nie podlegają przy tym wydatki w tej części, w jakiej zostały dofinansowane w formie dotacji lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem zastosowania ulgi termomodernizacyjnej na panele fotowoltaiczne jest to, by podatnik był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, która ma być budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.